Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?

All livsmedelsproduktion påverkar miljön. För att skapa ett mer hållbart jordbruk som inte enbart syftar till att öka jordbrukets produktivitet finns olika miljöfrämjande åtgärder, som exempelvis kantzoner längs med åkermarken och våtmarker som bidrar till stärkt biologisk mångfald och minskad övergödning. Jordbrukare kan få ersättning för miljötjänster genom landsbygdsprogrammets miljöstöd. Men hur betydelsefulla är dessa miljöstöd för jordbrukets ekonomi? Finns det jordbrukare som producerar miljötjänster inte bara av miljöhänsyn utan också för att miljöstöden bidrar till jordbrukets fortlevnad?

I detta projekt undersöker vi hur miljöstöd fördelas mellan jordbruksföretag – om det finns jordbruksföretag som använder miljöstöd i större utsträckning än andra och om miljöstöden bidrar till jordbrukets ekonomi. Vi använder data om både jordbruksföretag och individer från flera olika källor (Jordbruksverkets stödutbetalningar, Lantbruksregistret, Företagsdatabasen och Lisa-databasen) och studerar de miljöstöd som fanns tillgängliga under perioden 2001-2015.

Projektet förväntas vara klart hösten 2020.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg