Kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk (LIFT)

Intresset för ekologiskt jordbruk ökar i hela Europa. Därmed finns det ett stort behov av att utvärdera de potentiella bidrag som ekologiska metoder kan ge och att undersöka de sammanhang där de fungerar och är intressanta för jordbrukare. LIFT syftar till att identifiera potentiella fördelar med ekologiskt jordbruk i EU och till att förstå hur socioekonomiska faktorer och olika styrmedel påverkar övergången till ekologiskt jordbruk.

LIFT leds av INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). Konsortiet är tvärvetenskapligt och omfattar 17 partner från 12 EU-länder. AgriFood deltar i projektet tillsammans med Helena Hansson och Gaëlle Leduc från institutionen för ekonomi vid SLU.

LIFT finansieras av EU:s Horizon 2020-program för forskning och innovation, och kommer att vara klart till våren 2022.

Projekt hemsida: lift-h2020

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg