Fler investeringar med stöd? – utvärdering av investeringsstöd till vattenbruk och beredning av fisk

I havs- och fiskeriprogrammet finns möjligheter för företag inom beredningsindustrin och vattenbruket att söka stöd till investeringar. Syftet med stödet är att stimulera investeringar i hållbara produktionsprocesser och investeringar som leder till nya eller förbättrade fiskprodukter. Det är inte självklart att investeringsstöd leder till fler investeringar eftersom det ligger i företagens intresse att investera även utan stöd, om det ger ökad lönsamhet. Det finns alltså en risk att stöden går till investeringar som skulle genomförts i alla fall.

AgriFood kommer att utvärdera om investeringsstödet från havs- och fiskeriprogrammet leder till fler investeringar i beredningsindustrin och vattenbruket eller om stöden går till investeringar som ändå skulle ha gjorts.

Utvärderingen är ett uppdrag från Jordbruksverket och beräknas vara klar i början av 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg