Klimatskatt på livsmedel och återföring av skatteintäkterna till jordbruket

Produktion av livsmedel orsakar stor miljöpåverkan och bidrar till växthusgasutsläpp både i och utanför Sverige. Ett sätt att minska klimatpåverkan från livsmedel är att genom ekonomiska styrmedel påverka konsumtionen i klimatvänlig riktning. En skatt på livsmedel med höga växthusgasutsläpp kan vara ett sådant styrmedel.

Syftet med projektet är att undersöka hur en klimatskatt på livsmedel på den svenska marknaden kan utformas och vilka effekter den kan få på bland annat befolkningens näringsintag, lönsamheten i svenska jordbruksföretag, inkomstfördelning samt miljön och klimatet. Som en del i projektet analyserars även hur inkomster från skatten kan användas för att motverka eventuella minskningar av den inhemska produktionen.

Skatten införs på kött- och mjölkprodukter och beräknas utifrån mängden växthusgasutsläpp hos respektive produkt. Skatteintäkten återförs sedan till jordbruket i form av gårdsstöd och som en subvention för bevarande av betesmarker och restaurerande av våtmark. För analysen används CAPRI-modellen.

Projektet utförs i samarbete med forskare på SLU och koordineras av Ing-Marie Green (SLU). Projektet avslutas våren 2020.

Ansvariga:


Torbjörn Jansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg