Kapitalförsörjning på landsbygden

Företag på landsbygden sägs ha svårt att tillgodose sitt kapitalbehov på grund av bristande intresse från finansiärer. En orsak kan vara att finansiärerna som ofta är lokaliserade i urbana områden saknar kännedom om lokala förhållanden. EU:s regionalfond innehåller finansiella instrument som bland annat syftar till att ge företag på landsbygden möjligheter att utvecklas exempelvis genom att realisera nya idéer och öka kapaciteten för produkt- och tjänsteutveckling. I projektet görs en litteraturgenomgång för att undersöka om de finansiella marknaderna fungerar dåligt för landsbygdsföretag. Vidare undersöks om det finns underlag för att bedöma hur regionalfondens finansiella instrument kan påverka situationen.

Projektet avslutas hösten 2019.

Ansvariga: Sören Höjgård 

Ansvariga:


Sören Höjgård

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg