Proteinskiften- Kunskapsbrister, hinder och möjligheter

Produktionen av animaliska proteiner tar stora landarealer i anspråk och påverkar miljön negativt – inte minst med avseende på utsläppet av växthusgaser. Minskad konsumtion av animaliskt protein till förmån för vegetabiliskt protein kan bidra till minskad klimatpåverkan och en bättre hälsa. Ett proteinskifte kan därför göra livsmedelssystemet mer hållbart ur flera aspekter. Detta projekt undersöker hur produktion och konsumtion av animalieproteiner kan ersättas med växtproteiner för att gagna både miljön och hälsan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Projektet utförs i samarbete med Pufendorfinstitutet. Mer information om projektet hittas här: Proteinskiften. Projektet avslutas i juni 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg