Styrmedel för gödselhantering

Stallgödsel är en värdefull resurs för att tillföra näringsämnen, särskilt inom det ekologiska jordbruket, och bibehålla markens bördighet. Samtidigt riskerar den att överanvändas framförallt i djurtäta områden. En omfördelning av stallgödsel till mindre djurtäta områden skulle kunna vara ett medel för att minska risken för näringsläckage, förbättra förutsättningarna för ekologiskt jordbruk och delvis ersätta mineralgödsel i konventionell odling.

Denna studie diskuterar stallgödselns användning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för att se om det finns behov av styrmedel för att uppnå ett effektivare utnyttjande av stallgödsel.

Projektet beräknas vara slutfört under våren 2020.

Ansvariga: Helena Johansson 

Ansvariga:


Helena Johansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg