Värden i svenskt yrkesfiske

Antalet svenska yrkesfiskare har minskat under lång tid och många kustsamhällen har idag få eller inga aktiva fiskare. Utvecklingen har gett upphov till frågor om vilka värden det finns i att behålla en aktiv fiskenäring och vad som eventuellt kan gå förlorat. I det här projektet analyseras de nyttor svenskt yrkesfiske – både storskaligt och småskaligt - ger upphov till. Dessa kan dels vara i form av den fisk som produceras, men också i form av andra värden som fisket skapar. Ett exempel på sådana andra värden är levande kulturmiljöer som både boende och turister uppskattar. Projektet finansieras av EHFF-medel som ställts till förfogande genom Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket.

Projektet beräknas vara klart under sommaren 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg