Stöd för policyrelevant modellering av jordbrukssektorn (SUPREMA)

Projektet syftar till att underlätta arbetet med att förbättra några jordbruksekonomiska simuleringsmodeller med avseende på deras funktion och användbarhet för policyrelevanta analyser. AgriFoods bidrag är att effektivisera förvaltning och utveckling av de jordbruksekonomiska simuleringsmodeller som vi arbetar med. Det görs genom att systematiskt testa och utveckla CAPRI-modellen för att förbättra dess funktion och tillgänglighet. AgriFood gör också en översikt av andra stora ekonomiska modeller (GLOBIOM, AGMEMOD, MAGNET) med fokus på hur de förvaltas och utvecklas, för att kunna effektivisera och underlätta fortsatt modellutveckling.

Projektet är ett samarbete mellan olika forskargrupper som utvecklar simuleringsmodeller. Projektet avslutas under 2020 och finansieras av EU.

Ansvariga:


Torbjörn Jansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg