Analys av investeringsstöd för selektiva och rovdjurssäkra redskap inom svenskt fiske

I havs- och fiskeriprogrammet finns möjligheter för fiskare att söka stöd till investeringar i selektiva och rovdjurssäkra redskap. Syftet med stöden är att stimulera investeringar i fiskeredskap som minskar oönskade fångster och leder till mer hållbara fiskbestånd. Exempelvis kan användningen av selektiva redskap minska bifångster och minska fångster av småfisk. Även om fiskare erhåller stöd för att investera i sådana redskap är det inte självklart att stödet leder till positiva miljöeffekter. För att stödet ska ha önskad effekt behöver redskapet ersätta användningen av ett tidigare redskap med större negativ påverkan på havsmiljön.

AgriFood kommer inom projektet att analysera om investeringsstödet har ökat användningen av selektiva och rovdjurssäkra redskap i svenskt fiske. Utvärderingen är ett uppdrag från Jordbruksverket och beräknas vara klar under våren 2020.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg