Ekonomin i regionalt yrkesfiske

Ekonomin i svenskt yrkesfiske skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av fiske beroende på fisk- och skaldjursprodukternas pris, beståndsstatus, förvaltningen av flottan, m.m. Många av dessa faktorer, t.ex. pris- och beståndsutveckling, uppvisar stora regionala skillnader vilket får som följd att fiskets ekonomiska förutsättningar varierar mycket mellan olika delar av landet. Inom projektet sammanställs information om det ekonomiska utfallet för den svenska yrkesfiskeflottan under perioden 2008 – 2017, uppdelat på olika regioner samt vilken typ av fiske som bedrivs (baserat på redskap och vilken art fisket är inriktat på). Projektet följer även utvecklingen av flottans storlek i olika regioner.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket. Projektet beräknas vara klart under våren 2020.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg