Lokala eller globala priser i det småskaliga torskfisket?

Hur mycket fiskarna får betalt i det svenska storskaliga fisket bestäms i stor utsträckning av priserna på världsmarknaden. Frågan är om detta gäller även för det småskaliga fisket där mycket av produkterna säljs lokalt. I den här studien analyserar vi hur priset på torsk i det småskaliga fisket påverkas av priset på importerad torsk. Studien ger också exempel på hur beredning, grossister och detaljhandel resonerar kring valet mellan lokalfångad och importerad fisk.

Analysen ingår i en större studie av relationen mellan importpriser och priser på fisk och skaldjur från småskaligt fiske inom EU. Frågan analyseras dels på en övergripande EU-nivå, och dels i tre fallstudier av småskaligt fiske: Torsk i Sverige, bläckfisk i Spanien, och hummer i Frankrike. Studien är finansierad av DG Mare. Projektet förväntas avslutas under våren 2021

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg