Underutnyttjade arter - en kunskapsöversikt

Antalet småskaliga yrkesfiskare har minskat kraftigt i Sverige under de senaste åren och förutsättningarna för fiske efter viktiga arter som lax, torsk och ål har under samma period försämrats betydligt till följd av minskade bestånd och hårdare restriktioner. Alternativa arter som idag inte fiskas kommersiellt (exempelvis brax och mört) kan potentiellt vara underutnyttjade och skulle kunna bidra till att öka bärkraftigheten för det småskaliga fisket i Sverige.

I svenska vatten finns ett stort antal fisk- och skaldjursarter som idag inte nyttjas inom livsmedelskedjan. Det pågår därför ett antal projekt i landet som syftar till att hitta sätt att nyttja dessa arter, vilket kan generera både nya livsmedel och nya intäkter för fiskenäringen. Syftet med projektet är att göra en översikt av projekt kring underutnyttjade arter för att ge en samlad bild av kunskapsläget.

Projektet beräknas avslutas under våren 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg