Miljöeffekter av ekologisk odling

Sverige har mål om att 30 % av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030. Ekologisk odling kräver dock mer mark än konventionell odling samtidigt som behovet av en effektiv markanvändning ökar med en prognosticerad ökad efterfråga på livsmedel och biobränslen. En fråga som uppkommer är därför om miljöeffekterna med ekologisk odling kompenserar dess kostnader i termer av markanvändning.

I det här projektet gör vi därför en genomgång av den existerande litteraturen för att belysa kunskapsläget om miljöeffekterna av ekologisk odling. Genomgången kan fungera som underlag för en framtida samhällsekonomisk analys av svensk ekologisk odling.

Projektet beräknas vara klart hösten 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg