Påverkar grannens överskott av stallgödsel sannolikheten att ställa om till ekologisk produktion

Sverige har som målsättning att 30% av jordbruksmarken ska användas för ekologisk produktion. Idag används endast 15% av marken för ekologisk produktion och ökningstakten har minskat. En orsak kan vara brist på stallgödsel. För att kunna bedriva ekologisk odling behövs stallgödsel eller annan gröngödsling. Har jordbrukaren inte tillräckligt med egen stallgödsel kan de bli tvungna att köpa stallgödsel från andra jordbrukare i närområdet. Således kan tillgången på stallgödsel i närområdet påverka möjligheten att bedriva ekologisk odling.

Syftet med projektet är att studera om grannars stallgödseltillgång påverkar sannolikheten att ställa om till ekologisk produktion. Det görs genom att vi analyserar om det totala överskottet/underskottet av stallgödsel i gårdens närområde (upp till 2-3 km) påverkar sannolikheten att gården producerar ekologiskt.

Projektet är en del av ett större FORMAS-projekt som analyserar omställningen till ekologisk produktion. Projektet beräknas vara klart våren 2021.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:


Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg