Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi

En omställning till ekologisk produktion innebär ofta både investeringar och ett behov av ny kunskap. Det medför också en ekonomisk risk för den enskilde jordbrukaren då det finns en stor osäkerhet kring framtida marknader och prisbildning för ekologiska produkter. Dessutom upplever många en osäkerhet kring regler och ersättningar för ekologisk produktion. Kunskaper kring hur företagens ekonomi förändras till följd av ekologisk produktion och den ersättning jordbrukarna får är därför viktigt.

Projektet analyserar jordbruksföretags ekonomi före och efter att de sökt ersättning för ekologisk produktion via landsbygdsprogrammet (programperioderna 2000-2006 och 2007-2013). Målet med projektet är att bidra till ökade kunskaper om ersättningens betydelse för jordbruksföretagens ekonomi och om varför vissa jordbruksföretag väljer att slutar söka ersättning till ekologisk produktion.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och planeras att vara klart våren 2021.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:


Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg