Krav på produktionsmetoder för import - fungerar det?

Att begränsa import på grund av att varorna har producerats på ett ohållbart sätt diskuteras allt oftare. På EU-nivå har det till exempel tagits beslut om begränsningar av import av animaliska produkter med ursprung från djur som har behandlats med tillväxtbefrämjare från år 2022. Det diskuteras också om EU kan bida till att bevara världens skogar genom att främja avskogningsfria värdekedjor. I det här projektet utreder vi om krav på specifika produktionsmetoder för import kan göra utländsk produktion mer hållbar. Vi diskuterar eventuella för- och nackdelar med produktionskrav för import på en principiell nivå och belyser hur produktionskrav fungerar under olika förutsättningar.

Projektet beräknas vara klart under våren 2021.

Ansvariga: Anna Andersson 

Ansvariga:


Anna Andersson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg