Möjliga synergier mellan produktivitet och miljö

Utsläppen av växthusgaser från svenskt jordbruk har minskat över tiden. En anledning är ökad produktivitet, inte minst ökad avkastning per djur och per hektar. Antalet kor har exempelvis minskat med 75% sedan 1960 men mjölkproduktionen har endast minskat med 20%. En ökad produktivitet inom jordbruket kan öka konkurrenskraften och produktionen samtidigt som utsläppen per produkt minskar. I detta projekt undersöker vi vad den tekniska utvecklingen inom växtodling och djurhållning från 1980 till 2020 har inneburit för miljön. För att kunna separera teknisk utveckling från andra trender i produktion och konsumtion beräknar vi den miljöbelastning som skulle ha uppstått om vi hade producerat lika mycket livsmedel som idag men med 1980 års produktionsteknologi. Analysen görs med hjälp av simuleringsmodellen CAPRI. Projektet slutförs under våren 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg