Klimatpolitik med utsläppsläckage

Klimatförändringen är ett globalt miljöproblem medan målsättningarna för klimatpolitiken ofta är regionala (EU) eller nationella (svenska). För att kunna utforma en effektiv klimatpolitik på nationell/regional nivå är det viktigt att analysera vilken påverkan politiken får på de globala utsläppen av växthusgaser. Åtgärder på nationell/regional nivå riskerar att leda till utsläppsläckage, dvs. ökade utsläpp i andra länder, vilket urholkar politikens effektivitet.

Projektet belyser faktorer som påverkar risken för utsläppsläckage av klimatpolitik, som höjer produktionskostnaderna inom jordbruket, i Sverige och på EU-nivå. I ett första steg diskuterar vi faktorer som påverkar risken för utsläppsläckage utifrån befintlig forskning. Därefter gör vi en analys, med en simuleringsmodell (CAPRI), av utsläppsläckaget för olika utformning av klimatskatter för jordbrukssektorn på regional och global nivå för att kunna kvantifiera skillnaderna mellan globala och regionala styrmedel. Projektet beräknas bli klart under hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg