Bidrar Europeiska havs- och fiskerifonden till förbättrad konkurrenskraft?

Inom den europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) kan företag inom fiske, vattenbruk och beredningsindustri söka investeringsstöd som syftar till att öka företagens konkurrenskraft. Inom vattenbruket ges även startstöd för att underlätta för nya entreprenörer att starta vattenbruksföretag. Fokus i denna utvärdering är på de stöd som riktar sig till vattenbruket och beredningsindustrin.

I utvärderingen kommer AgriFood analysera i vilken utsträckning investeringsstöden har påverkat lönsamheten och sysselsättningen i de företag som erhållit stöd. Vi kommer även att analysera utvecklingen för antal anställda, produktion och lönsamhet i de nystartade vattenbruksföretag som erhållit startstöd. Utvärderingen är ett uppdrag från Jordbruksverket och kommer att publiceras under hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg