Samhällsekonomiskt underlag för att jämföra fritids- och yrkesfiske

I dagens havs- och fiskeriförvaltning efterfrågas alltmer information om förvaltningens samhällsekonomiska konsekvenser. I en samhällsekonomisk analys ska så långt som möjligt alla värden i samhället beaktas, dvs. inte bara finansiella utan även miljömässiga och kulturella värden. Detta är svårt – inte minst vid beslut som rör fundamentalt olika aktiviteter som fritids- och yrkesfiske.

Projektet syftar till att konceptuellt beskriva vad olika samhällsekonomiska begrepp för fritids- och yrkesfisket (t.ex. försäljningsvärde och betalningsvilja) innehåller och i vilken mån de är jämförbara.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Projektet förväntas pågå till hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg