Samhällsekonomisk analys av spökgarn

Spökgarn är förlorade fiskeredskap som blivit kvar i vattnet. Där fortsätter de fiska innan de bryts ner till mikroplaster som skadar den marina miljön. Det är oklart hur mycket spökgarn som finns i våra hav, men enligt Havs- och vattenmyndighetens uppskattningar förloras exempelvis cirka 3 000 hummertinor årligen. För att minska problemen bedrivs projekt som draggar efter förlorade fiskeredskap, vilka bland annat finansieras med medel från Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Syftet med projektet är att undersöka vilken påverkan spökgarn har på fiskebestånd och fiskenäring ur både ett biologiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Projektet använder data över insamlade spökgarn (längd, ålder, antal fiskar som fastnat) vid olika draggningsprojekt i både Östersjön och Västerhavet kombinerat med kostnader för draggning och ekonomisk statistik för fisket på arter som fångas i spökgarnen.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och är ett samarbete med Linnéuniversitetet och Luleå Tekniska Universitet. Projektet beräknas pågå till hösten 2022.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg