Nitrifikationshämmare – en möjlig miljöåtgärd i Sverige?

Nitrifikationshämmare (NI) är ett kemiskt medel som kan spridas i samband med gödselspridning. Syftet är att fördröja mikroorganismernas omvandling av ammonium till nitrat, så kallad nitrifikation, och därmed minska kväveläckage och lustgasavgång från jordbruksmarken. Potentiellt kan effekten vara stor men många frågor om NI är obesvarade ur ett svenskt perspektiv. I dagsläget används inte heller NI av svenska jordbrukare trots att det är tillåtet inom EU.

Studien genomförs i form av en litteraturstudie. Syftet är att sammanställa det aktuella nationella och internationella forskningsläget för att fylla kunskapsluckor kring användandet av NI i flytgödsel och mineralgödsel i Sverige. Närmare bestämt undersöks vilka förutsättningar och hinder som finns för att använda NI i Sverige, under vilka odlingsförhållanden som åtgärden är lämplig, hur stor effekten kan vara och vilken kunskap som finns om de potentiella risker som användningen medför. Studien finansieras av Naturvårdsverket och kommer att vara färdig under våren 2022.

Ansvariga: Helena Johansson 

Ansvariga:


Helena Johansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg