Jordbruket i kris - när bör staten gå in och stödja?

Jordbruket påverkas ständigt av olika omvärldsförändringar. Förändrade livsmedelspriser och förändrade odlingsförutsättningar gör att jordbrukets inkomster varierar och kraftigt sjunkande inkomster kan innebära att jordbrukare lämnar sektorn. Vid en allvarlig kris kan staten behöva gå in och stödja sektorn.

I detta projekt diskuterar vi när staten bör stödja sektorn vid en kris och när jordbruket kan förväntas hantera krisen på egen hand. Vi fokuserar specifikt på torkan 2018 och undersöker hur den krisen påverkade sektorn och om det var befogat att staten gick in med 1,57 miljarder kronor för att stödja sektorn. Projektet kommer även att diskutera om staten bör gå in och stödja sektorn i den rådande kostnads- och energikrisen. För att undersöka hur torkan 2018 påverkade sektorn används företagsdata för åren 2012-2019.

Projektet avslutas under våren 2023.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg