Ökade skillnader i utbildning mellan män och kvinnor – hur påverkar detta landsbygdens attraktionskraft?

I detta projekt studerar vi om utbildningsskillnader mellan män och kvinnor påverkar familjebildning och arbetsmarknadsutfall. I åldrarna 25-45 har 14 procentenhet fler kvinnor en högskoleutbildning än män. Framför allt är utbildningskillnaden mellan män och kvinnor stor på landsbygden. År 2017 var könsgapet i utbildning 41 procent större på landsbygden än i städer.

Ett större utbildningsgap mellan män och kvinnor kan påverka landsbygdens attraktionskraft på olika sätt. Det kan vara negativt för att det påverkar möjligheterna att bilda familj. Familjebildning sker alltmer mellan partners med liknande utbildning vilket medför att ett större utbildningsgap mellan män och kvinnor gör det svårare att finna en partner. Om man måste flytta för att hitta en partner riskerar detta öka utflyttningen från landsbygden.

Utbildningsgapet kan även ha en positiv effekt på arbetsmarknaden. Högre utbildade kvinnor innebär att fler kvinnor arbetar. Men könsskillnaderna i utbildning kan även ha positiva effekter på mäns sysselsättningsnivå. Om män och kvinnor kompletterar varandra på arbetsmarknaden genom att ha olika typer av utbildning kan detta öka både mäns och kvinnors sysselsättning.

Projektet samfinansieras av FORTE projektet ”Utbildningshomogami och ojämlikhet. Konsekvenser av förändrad familjedynamik i Sverige, 1970-2020” som löper under tre år (2021-2023). Projektet beräknas vara klart mars 2024.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg