Att bo i staden eller på landet – högre välfärd med lägre kostnader

I detta projekt studerar vi skillnader i levnadsomkostnader mellan landsbygdskommuner och täta kommuner. Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt som studerar skillnader i disponibla inkomster mellan land och stad. Det tidigare projektet fann att de disponibla inkomsterna på landsbygden var cirka 10 procent lägre än rikssnittet. Dock kan lägre levnadsomkostnader på landsbygden innebära att välfärdsskillnaden är mindre.

Fokus kommer framför allt vara på skillnader i boendekostnader och transportkostnader. Projektet samlar in information om bostadsbeståndet (andelen som bor i hyresrätt, bostadsrätt och villa) och kostnaderna för de olika boendeformerna. Hur skiljer sig sammansättningen av bostäder mellan landsbygdskommuner och täta kommuner, och hur skiljer sig kostnaderna åt? För att uppskatta skillnader i transportkostnader samlar vi in information om körsträckor.

Projektet avslutas under hösten 2023.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg