Har transfereringen av pris och kostnader i livsmedelskedjan förändrats med högre livsmedelspriser?

År 2022 var prisökningen stor på livsmedel. Prisökningen har flera olika orsaker. En är högre energipriser som har lett till kraftiga kostnadsökningar i jordbruket och senare led som i slutändan resulterar i högre pris till konsumenten. Farhågor om att företag har passat på att höja sina marginaler parallellt med kostnadsökningarna har också lyfts.

Syftet med det här projektet är att kartlägga och analysera prishöjningarna i livsmedelskedjan för att undersöka om priskonkurrensen har påverkats. Studiens resultat kan därför belysa om pris- och kostnadshöjningarna har medfört att maktbalansen i livsmedelskedjan har förändrats. Vi använder detaljerad prisinformation från butiker för att undersöka hur pris och kostnader förs vidare i livsmedelskedjan från jordbruket till konsument. Fokus är kött och mjölk, två produktgrupper där prishöjningarna varit förhållandevis stora och som båda är viktiga för såväl inhemskt jordbruk som för inhemsk industri.

Projektet är finansierat av Konkurrensverket och är färdigt i slutet av 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg