Konsumenter och djurvälfärd

Sverige har strikta krav för djurvälfärd i ett europeiskt perspektiv. Dessa skapar mervärden för svenska animalieprodukter men kan även innebära högre produktionskostnader och högre priser för konsumenter. I det här projektet gör vi en litteraturstudie för att undersöka konsumenters intresse och vilja att betala för god djurvälfärd. Genom en systematisk litteratursökning identifierar vi relevanta studier från den vetenskapliga litteraturen som fokuserar på svenska konsumenter. Vi sammanställer dessa studiers resultat och relaterar dem till nyligen gjorda svenska konsumentundersökningar för att kartlägga intresset för djurvälfärd i Sverige. För att få en generell uppfattning om intresset för djurvälfärd utomlands analyseras även ett urval av studier från andra länder än Sverige. Resultaten från litteraturstudien används för att undersöka om en djurvälfärdsmärkning skulle kunna öka konkurrenskraften för svenska animalieprodukter i Sverige och utomlands. Vi diskuterar även hur andra faktorer än konsumentintresse, till exempel andel importerat kött, har potential att påverka en eventuell djurvälfärdsmärknings effektivitet.

Projektet är ett uppdrag från den statliga utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd” och ska vara färdigt 2024.

Ansvariga: Anna Andersson 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Anna Andersson. Foto.
Anna Andersson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg