Hållbar landsbygd – landsbygdsprogrammets påverkan på landsbygden

Landsbygdsprogrammet i den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller stöd som bland annat syftar till en hållbar ekonomisk utveckling. Projektets syfte är att undersöka stödens bidrag till ökad sysselsättning och minskad fattigdom på landsbygden. Projektet studerar också balansen i ekonomisk utveckling mellan olika typer landsbygder och om stöden går till de landsbygdsområden som har störst behov. En viktig del av analysen är definitionen av landsbygd. Projektet börjar i den gängse indelningen i landsbygdskommuner för att sedan nyansera bilden genom att identifiera landsbygd som inte ligger i landsbygdskommuner, till exempel rurala områden i tätortskommuner, vilket bidrar till analysen av landsbygdens varierande förutsättningar.

Projektet ingår i utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken som finansieras av Jordbruksverket. Projektet slutrapporteras våren 2025.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg