Ekonomiska effekter av havsbaserad vindkraft på yrkesfisket

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar med att ta fram förslag på ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I de nya planerna ska områden för havsbaserad vindkraft ökas för att ge utrymme till 120 TWh elproduktion. I arbetet ingår att göra en konsekvensbeskrivning av effekterna på yrkesfisket av vindkraftsetablering till havs. Agrifood kompletterar den befintliga konsekvensbeskrivningen med en fördjupad analys av de ekonomiska effekterna för yrkesfisket.

Inom projektet kommer Agrifood att analysera hur havsbaserad vindkraft påverkar yrkesfiskarnas intäkter och kostnader. Vi belyser även hur vindkraftsetableringen kan påverka landningsmönster och därmed kustsamhällen som tar emot yrkesfiskets fångster. Projektet använder både deskriptiv statistik över fisket, modeller över fiskemönster, samt ekonomisk litteratur kring fiskets betydelse för kustsamhällen.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och beräknas vara klart under hösten 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg