Övriga vetenskapliga publikationer

An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture, JRC technical report.


Författare: Torbjörn Jansson  m. fl. 


Rapporten ger en översikt över den historiska utvecklingen av jordbrukets utsläpp av växthusgaser inom EU samt prognoser för den framtida utvecklingen.

Huvudsyftet är att visa vilka förbättringar som gjorts i modellsystemet CAPRI vad avser beräkning och rapportering av växthusgaser, särskilt vad avser modelleringen av tekniska åtgärder för att minska utsläppen. CAPRI-modellen används sedan också för att göra utvärderingar av politiska styrmedel som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Torbjörn Jansson

m. fl.