AgriFood-Övrigt

En trygg livsmedelsförsörjning i Europa


Författare: Christian Jörgensen  Joakim Gullstrand 


De flesta hushåll i Europa lägger en liten del av sina utgifter på mat trots att konsumtionen alltmer består av högförädlade varor och animalier. Trots det stora utbudet och de goda marginalerna i hushållskassan finns det orosmoln för den framtida livsmedelsförsörjningen. På längre sikt kan befolkningsökning och klimatförändringar skapa påfrestningar för både den globala och europeiska livsmedelsförsörjningen. På kortare sikt kan politiska konflikter både inom och mellan länder försvåra livsmedelsförsörjningen.

Vi argumenterar för att en ökad europeisk självförsörjning inte är vägen framåt för en trygg livsmedelsförsörjning. Viktigare är att främja teknologiska landvinningar och handel mellan länder så att resurser används effektivt. Därtill kan utökade beredskapslager av både livsmedel och produktionsfaktorer vara ekonomiskt motiverade för att säkra den framtida livsmedelsförsörjningen. Kapitlet finns i boken Europaperspektiv 2016: EU och de nya säkerhetshoten publicerad av Nätverk för Europaforskning, utgiven av Santérus Förlag.

För mer information se http://www.europaperspektiv.se

Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?

Författare:


Christian Jörgensen

Joakim Gullstrand