Publicerade artiklar

EU Trade Preferences and Export Diversification, The World Economy, Volym 39, Nummer 1, s. 16-53.


Författare: Fredrik Wilhelmsson  Maria Persson 


Ett vanligt sätt för industrialiserade länder att stödja utvecklingsländer är att erbjuda lägre tullar vid import. Syftet är att öka utvecklingsländernas exportintäkter och att göra det möjligt för dem att exportera fler typer av varor. Vi undersöker om EU:s handelsförmåner för utvecklingsländer bidragit till att fler olika varor exporteras till EU.

Vi visar att handelsförmåner i vissa fall leder till att fler olika varor exporteras och i andra fall leder till att färre varor exporteras. När handelsförmånerna infördes gav de det önskade resultatet, dvs. en mer diversifierad export, men på senare tid är resultaten mer blandade.

För en kortfattad version av artikeln, se AgriFood Policy Brief 2016:1


Liknande publikationer


2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Fredrik Wilhelmsson

Maria Persson