AgriFood Policy Brief 2018:3

Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?


Författare: Christian Jörgensen 


Egna märkesvaror (EMV) är en växande trend på den svenska livsmedelsmarknaden och återfinns numera i alla dagligvarukedjor. EMV kan sänka kostnader för att marknadsföra och tillverka en vara, men förändrar också konkurrenssituationen på marknaden. I den här studien analyserar vi hur butikspriser på ledande varumärken påverkas av att dagligvarukedjorna tillhandahåller EMV. Studien finner att:

  • Priset på ledande varumärken sänks oavsett om butikerna säljer EMV-varianter eller inte.
  • Prissänkningen blir något mindre när en butik faktiskt väljer att sälja EMV-varianter.
  • EMV stärker därför dagligvarukedjornas marknadsmakt samtidigt som de ger konsumenterna lägre priser.

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:2, Splitting the Price Effect of Private Labels – The Case of a Swedish Metropolitan Area


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:


Christian Jörgensen