AgriFood WP 2010:5

Estimation of Greenhouse Gas coefficients per Commodity and World Region to Capture Emission Leakage in European Agriculture


Författare: Torbjörn Jansson  Ignacio Pèrez Dominguez  Franz Weiss 


This paper presents a novel methodology to estimate greenhouse gas emission coefficients for agricultural commodities produced in the whole world, differentiated by region of production

Liknande publikationer


2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 
2020-02-27
AgriFood Fokus 2020:1
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Författare:


Torbjörn Jansson

Ignacio Pèrez Dominguez

Franz Weiss