AgriFood Policy Brief 2019:2

Är certifierade livsmedel lättare att exportera?


Författare: Anna Andersson 


Mat som säljs inom livsmedelsbranschen måste hålla hög kvalitet för att vara säker att konsumera. Ett sätt för företag att minska risken att sälja dåliga varor är att använda underleverantörer som är certifierade. Denna studie undersöker hur certifiering mot den privata standarden GlobalGAP påverkar export av frukt och grönsaker till femton EU-länder. Studien finner att:

  • Sannolikheten att exportera frukt och grönsaker till EU-länderna ökar om ett exportland har många certifierade producenter.
  • Exportvolymen av frukt och grönsaker ökar också om exportlandet har många certifierade producenter.
  • Effekten av certifiering är större för fattiga än för rika exportländer.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på en publicerad artikel The trade effect of private standards, European Review of Agricultural Economics pp.1-24.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Anna Andersson