AgriFood Policy Brief 2019:12

Resurser att utnyttja - hur effektivt är det svenska jordbruket?


Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Helena Hanson 


Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera i olika regioner i den meningen att resurser utnyttjas mer eller mindre väl. Om effektiviteten ökar, kan produktionsvärdet öka eller kostnaderna minska. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten undersöker vi skillnader i effektivitet mellan svenska län. Vi studerar dels traditionell jordbruksproduktion och dels annan verksamhet kopplad till gårdarna som förädling, turism och entreprenad.

Resultaten visar att:

  • Den traditionella jordbruksproduktionen är lika effektiv oavsett län. Skillnader i effektivitet mellan länen beror istället på verksamheter utanför det traditionella jordbruket.
  • Rörliga insatsvaror, exempelvis utsäde, foder och energi, används genomgående effektivt i både jordbruk och annan verksamhet, samtidigt som arbetskraftens effektivitet har ökat över tiden.
  • Det huvudsakliga utrymmet för förbättringar finns i hur befintligt kapital utnyttjas, samt i hur produktionsvärdet inom annan verksamhet kan öka.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Regional Efficiency of Swedish Agriculture, AgriFood Working Paper 2019:7


Liknande publikationer


2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Gordana Manevska-Tasevska

Helena Hanson