AgriFood Policy Brief 2021:4

Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?

En kundvagn fylld med matvaror rullas fram av en kund i en mataffär. Foto.

Författare: Gustaf Eskhult  Torbjörn Jansson 


För att minska utsläppen av växthusgaser kan en klimatskatt på konsumtion av livsmedel införas. Vi undersöker hur en klimatskatt påverkar utsläppen av växthusgaser och det svenska jordbrukets inkomster. Dessutom undersöker vi vad som händer om skatteintäkterna används för att kompensera jordbruket för förlorade inkomster, eller som ersättning för nya miljöåtaganden. Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser:


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Gustaf Eskhult

Bild på medarbetare: Torbjörn Jansson. Foto.
Torbjörn Jansson