AgriFood Fokus 2021:1

Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?

Åtskilliga containrar ligger staplade på varandra i en hamn. Foto.

Författare: Anna Andersson 


Att begränsa import på grund av att varor inte har producerats hållbart diskuteras allt oftare. I den här fokusrapporten utreder vi vilka effekter krav på hållbara produktionsmetoder för import kan ha på internationell handel, producenter, konsumenter och miljö. Resultaten visar att handelshinder alltid medför kostnader för både konsumenter och producenter. Samtidigt är det oklart hur lätt det är att påverka utländska producenters produktionsmetoder genom handelspolitiska åtgärder. Möjligheten att påverka är större om det är en stor marknad som inför krav på produktionsmetoder, om det är svårt att hitta alternativa exportmarknader samt om kostnaden för att ändra produktionsmetoder är låg.


Liknande publikationer


2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
2023-03-31
AgriFood Policy Brief 2023:1
Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?
2023-03-17
AgriFood Fokus 2023:3
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

Författare:

Bild på medarbetare: Anna Andersson. Foto.
Anna Andersson