AgriFood Fokus 2021:2

Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet

En kvinna står bredvid två lådor fyllda med hackade grönsaker. Foto.

Författare: Christian Jörgensen 


Det har i Sverige och övriga EU under senare år blivit allt vanligare att framhålla att det är viktigt att styra produktionen i rätt riktning med hjälp av offentlig konsumtion - inte minst för att påverka jordbruket genom inköpet av livsmedel.

Vår analys visar att upphandling av ekologiska livsmedel sannolikt är en omständlig och kostsam väg att öka svensk ekologisk jordbruksareal. Problemet bottnar i att offentliga verksamheter köper livsmedel och inte svenska jordbruksprodukter. Det är därför en indirekt styrning av jordbruksproduktionen där den prispremie offentliga verksamheter betalar för ekologiskt endast i en liten utsträckning kommer svenskt ekologiskt jordbruk till godo. Kopplingen mellan konsumtionen och den ekologiska jordbruksarealen försvagas också efterhand som de ekologiska skördarna blir allt större per hektar, vilket gör att det krävs en allt större konsumtionsökning för att öka arealen med en hektar.

Ladda ned Fokusen som pdf: Att upphandla ekologisk odling - höga kostnader och en låg träffsäkerhet


Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Policy Brief 2023:1
Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?
2023-03-17
AgriFood Fokus 2023:3
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?
2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?

Författare:

Beskrivningstext
Christian Jörgensen