Publicerad artikel

Optimal localisation of agricultural biofuel production facilities and feedstock: a Swedish case study, European Review of Agricultural Economics, jbab043


Författare: Ida Nordin  Katarina Elofsson  Torbjörn Jansson 


Policies for investment in biofuel production facilities and feedstock may be necessary in order to meet climate and renewable energy targets. These policies entail a trade-off between high transportation costs of biomass and economies of scale of production facilities. We develop a spatial optimisation model and investigate the cost-effective localization of production facilities for ethanol from agricultural land in Sweden. Feedstock costs are found to be most important in determining the location, although high feedstock density motivates locating large facilities in areas with high feedstock costs. At higher production, feedstock from the whole country is preferred despite high transport costs.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:


Ida Nordin

Katarina Elofsson


Torbjörn Jansson