AgriFood Policy Brief 2022:4

Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Svensk växtodling står inför både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. För att möta de miljömässiga utmaningarna rekommenderar EU-kommissionen bland annat ökad ekologisk odling och växtdiversifiering. Detta kan resultera i lägre avkastning och lägre inkomster för lantbrukare som därför erbjuds jordbruksstöd. I denna studie undersöker vi hur ekonomin på växtgårdar (effektiviteten) påverkas av hållbara odlingsmetoder och jordbruksstöd. Vi finner att:

  • Växtdiversifiering generellt bidrar till högre effektivitet.
  • Skillnaden i effektivitet mellan gårdar som bedriver ekologisk odling och konventionella gårdar är inte signifikant.
  • Stöd till jordbruket ökar effektiviteten även om det finns skillnader mellan stödtyper. Miljöstöd ökar effektiviteten medan förgröningskravet minskar effektiviteten.

Liknande publikationer


2023-03-03
AgriFood Rapport 2023:1
Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?
2023-02-28
AgriFood Fokus 2023:2
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket