AgriFood Policy Brief 2022:5

Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?


Författare: Anna Kristina Edenbrandt 


Produktion av livsmedel orsakar utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. För att minska klimatpåverkan måste de konsumtionsmönster vi har idag förändras. Vi studerar hur olika konsumenter uppfattar information om klimatutsläpp och vilka attityder de har till denna information. Även effekterna av en klimatmärkning och intresset för en mer klimatvänlig konsumtion undersöks. Vi finner att:

  • Intresset och förtroendet för klimatinformation på livsmedel är störst bland konsumenter som redan köper klimatvänlig mat, dvs. lite kött och mycket hållbarhetsmärkta produkter.
  • En klimatmärkning, i form av trafikljusfärgade fotspår, ökar sannolikheten att konsumenter ersätter rött kött med stort klimatavtryck med andra proteinkällor som ger lägre utsläpp som kyckling eller köttsubstitut.
  • De konsumenter som har störst potential att bidra till en minskning av köttkonsumtionen påverkas minst av information och märkningar.

  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på Artikel 1 och Artikel 2


Liknande publikationer


2023-03-17
AgriFood Fokus 2023:3
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?
2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?