AgriFood Rapport 2023:1

Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?


Författare: Ewa Rabinowicz 


De gångna sextio åren har EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) utvecklats långsamt, vilket tyder på att detta kommer att känneteckna utvecklingen även i fortsättningen. Det medför en långsam förändring även av jordbrukets produktion samt dess klimat- och miljöpåverkan. Skall jordbruket, å andra sidan, uppfylla de mål som ställs i från jord till bord-strategin krävs en radikal förändring av jordbrukspolitiken.

Rapporten belyser vilken roll strategin och den gröna omställningen i övrigt kommer att få för utformningen av den framtida GJP och om målen för strategin kommer att uppnås. Analysen anlägger ett public choice-perspektiv och bygger på analyser av drivkrafter bakom tidigare reformer och av dynamiken i de två senaste förhandlingsomgångarna om GJP. Utöver konsumenter, producenter och skattebetalare inkluderas även miljögrupper samt vissa EU-institutioner.


Liknande publikationer


2023-02-28
AgriFood Fokus 2023:2
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket

Författare:


Ewa Rabinowicz