SLI-WP 2005:4

Who Survives and Grows after EU membership? The Case of Swedish Milk Farmers


Författare: Joakim Gullstrand 


Ny version kommer inom kort


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Joakim Gullstrand