SLI-skrift 2004:2

Prisbildning och marknad för ekologiska livsmedel i fem EU-länder


Författare: Sara Furemar 


Studien är en jämförelse av prisbildningen på ekologiska produkter i Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Rapporten bygger på en opublicerad rapport med deltagare från fem länder som beställdes av EU-kommissionen för att ge en bättre förståelse för hur marknaden ser ut för ekologiska produkter i EU. Marknaderna för ekologiska morötter, nötkött, äpplen, ägg och vetemjöl analyseras i detalj och jämförs med marknaderna för motsvarande konventionella produkter. Priser och kostnadsbeskrivningar har samlats in i de olika produktions- och distributionsleden för att kunna ge en uppfattning om hur prispåslag och kostnader ser ut i den ekologiska produktionen.

Ekologiska produkter är generellt sett dyrare än konventionella. Merpriset skiljer dock mellan produkter och mellan länder. I studien framkommer exempelvis att merpriset är relativt sett större för obearbetade produkter med ett lågt konsumentpris jämfört med bearbetade produkter. Morötter är exempelvis procentuellt dyrare än köttfärs i de flesta länderna.

Även om bilden inte är entydig framträder mönster som förklarar merpriset på ekologiska produkter. Skillnaden på konsumentpriset mellan ekologiska och konventionella produkter är exempelvis mindre i Sverige och Danmark jämfört med Frankrike och Tyskland. En anledning till denna skillnad är sannolikt att marknadsandelarna för ekologiska produkter är större i Sverige och Danmark. De lägre merpriserna i Sverige och Danmark kan också förklaras av att ekologiska produkter i en större utsträckning säljs i vanliga livsmedelsbutiker till skillnad från i Tyskland och Frankrike. Storbritannien befinner sig mellan de båda ländergrupperna i dessa båda hänseenden.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:

Sara Furemar

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2004:2 här

Din beställning

Se din varukorg