SLI-rapport 2004:7

Ekonomiska drivkrafter för djurtransporter


Författare: Eva Kaspersson  Joakim Gullstrand 


Missförhållanden i samband med transport av djur, liksom djurplågeri och andra rena lagbrott, har lett till att ordet ”djurtransporter” har blivit mycket negativt laddat. Men är djurtransporter i sig något negativt? Om människan håller djur för rekreations- och tävlingsändamål är det naturligt att vi ibland behöver förflytta dem längre sträckor. Och, om vi accepterar att djur föds upp för produktion av kött och andra livsmedel är det självklart att djur måste utstå åtminstone en transport – till slakt.

Men, det kanske finns andra skäl till att djur transporteras – andra skäl än de normala och självklara? Kanske det finns stöd och politiska åtgärder som indirekt och oavsiktligt stimulerar att djur transporteras i onödan, eller onödigt långt. Det kanske är en sidoeffekt som är acceptabel för att nå andra angelägna mål. Men det kan också vara en effekt som inte vägdes in när åtgärden beslutades, som kanske gör att åtgärden – i sitt ursprungliga syfte – inte var värd sitt pris, på grund av ökade djurtransporter.

Om vissa transporter av djur måste accepteras, som en del av modern djurhållning – finns det överdrivna ekonomiska incitament som ger onödiga transporter? Är incitamenten en effekt av normala marknadskrafter? Huvudfrågan för denna rapport är vad som driver fram djurtransporter.

Uppmärksamheten på djurs villkor har ökat generellt i Sverige, men särskilt för just transporter av djur. Vi analyserar i studien om utvecklingen av transporterna av djur är anmärkningsvärd och om den ökade uppmärksamheten går hand i hand med en ökad omfattning på transporterna. Den andra centrala frågan i rapporten är alltså hur djurtransporterna har utvecklats i Sverige - utvecklingen under den senaste tioårsperioden analyseras.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Eva Kaspersson

Joakim Gullstrand

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2004:7 här

Din beställning

Se din varukorg