SLI-skrift 2003:3

Är förhandlingsprocessen i EU ett hinder för jordbruksreformer?


Författare: Sylvia Schwaag Serger 


Ett nytt beslut om förändringar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik har just tagits. Detta är ett av många reformförsök den senaste 10-årsperioden. Stöden har under denna period ändrats ett flertal gånger och nya stödformer har tillkommit. Politiken har blivit alltmer komplex. Men ingen av dessa reformer har inneburit genomgripande, strukturella förändringar som har åtgärdat de grundläggande bristerna i politiken. Inte heller den senaste överenskommelsen innebär detta. Genom det senaste decenniets reformer har stödpengarna grovt sett flyttats runt inom en oförändrad ram, både principiellt och storleksmässigt.

Oftast har förslagen från Kommissionen varit betydligt mer ambitiösa än resultatet. Förslagen har i allmänhet tunnats ut under förhandlingarna mellan medlemsländerna. Varför är det så svårt att ändra politiken? Det finns gott om analyser av politikens fel och brister. De flesta erkänner dem dessutom. Ligger någon del av förklaringen i hur EU:s beslutsfattande går till – i själva förhandlingssystemet?

Detta studerade Livsmedelsekonomiska institutet i en rapport för två år sedan. I studien analyserades den då senaste stora förhandlingen, som avslutades år 1999. Studien gjordes av Sylvia Schwaag Serger och publicerades i en engelsk rapport. Vissa likheter kan noteras mellan den då studerade förhandlingen och den förhandling som just har avslutats. Även om det finns vissa olikheter i förutsättningarna för förhandlingarna nu och då, förstärker intrycket av den nyss avslutade förhandlingen vissa av de slutsatser som SLI drog i den tidigare studien. Eftersom rapporten har fått förnyad aktualitet publicerar SLI den här i en sammanfattad version på svenska.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Sylvia Schwaag Serger

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2003:3 här

Din beställning

Se din varukorg