SLI-skrift 2003:2

Arealstöd till jordbruket - Hur påverkas produktionen i Sverige


Författare: Joakim Gullstrand 


I denna studie analyseras direktstödens effekter i Sverige. Studien fokuserar på hur effektiv förändringen från prisstöd till direktstöd är, i bemärkelsen hur frikopplade direktstöden är från produktionen. Metoden bygger på ekonomisk teori som identifierar förhållandet mellan pris respektive direktstöd å ena sidan och produktion och användning av insatsvaror å andra sidan. Dessa relationer uppskattas med hjälp av statistiska metoder. De viktigaste resultaten är att direktstöden inte kan definieras som avlänkade och att Agenda 2000 reformen hade en låg avlänkningsgrad i Sverige för vegetabilieproduktionen.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Joakim Gullstrand

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2003:2 här

Din beställning

Se din varukorg