SLI-skrift 2003:2

Arealstöd till jordbruket - Hur påverkas produktionen i Sverige


Författare: Joakim Gullstrand 


I denna studie analyseras direktstödens effekter i Sverige. Studien fokuserar på hur effektiv förändringen från prisstöd till direktstöd är, i bemärkelsen hur frikopplade direktstöden är från produktionen. Metoden bygger på ekonomisk teori som identifierar förhållandet mellan pris respektive direktstöd å ena sidan och produktion och användning av insatsvaror å andra sidan. Dessa relationer uppskattas med hjälp av statistiska metoder. De viktigaste resultaten är att direktstöden inte kan definieras som avlänkade och att Agenda 2000 reformen hade en låg avlänkningsgrad i Sverige för vegetabilieproduktionen.


Liknande publikationer


2019-10-04
AgriFood Policy Brief 2019:11
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
2019-09-03
AgriFood-Policy Brief 2019:8
Ger startstödet yngre jordbrukare?

Författare:

Joakim Gullstrand

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2003:2 här

Din beställning

Se din varukorg