SLI-rapport 2002:3

Märkning av genmodifierade livsmedel - en företagsekonomisk analys


Författare: Sara Furemar 


Märkningen av livsmedel blir alltmer omfattande. Företagen lämnar frivilligt ny information om sina produkter, naturligtvis för att de räknar med att det förhöjer intrycket av produkten och ökar försäljningen eller ger möjlighet att få ett högre pris.

Även samhällets krav på märkning ökar. Den tillkommande märkningen har en annan karaktär än den traditionella, som lämnar upplysningar om slutproduktens innehåll och egenskaper. Den nya märkningen handlar om produktionen – hur eller var ett livsmedel har producerats – även om dessa förhållanden inte påvisbart påverkar livsmedlet. Det faktum att produkten inte påverkas, gör att märkningens sanningsenlighet inte kan kontrolleras genom analys. Det innebär alltså att redligheten kräver att denna kan kontrolleras på annat sätt. Den metod som står till buds är spårbarhet och dokument som följer råvaran från odlaren och som därefter följer produkten genom de olika produktions- och distributionsleden.

Förra sommaren lämnade EU-kommissionen ett förslag om ökade märkningskrav för livsmedel som innehåller råvaror eller ingredienser som har tillverkats av genmodifierade grödor – GMO. Användningen skall kunna spåras och den ska dokumenteras.

I denna analys studeras effekter av dessa nya krav på den svenska marknaden, genom intervjuer med företag som påverkas av förslagen. Hur påverkar det recept, priser och handelsmönster? Hur påverkar det konkurrensen och strukturen i livsmedelsindustrin? EU har nyligen beslutat om den första gemensamma förordningen på livsmedelsområdet. Den innebär att fr.o.m. 2005 omfattas alla livsmedel av spårbarhetskrav. Analysen av GMO-förslaget kan alltså ses som en illustration av vad som kan förväntas bli en betydligt mer allmängiltig fråga om några år, nämligen konsekvenserna av spårbarhetskrav.

SLI har parallellt med denna studie också analyserat om krav på märkning är en effektiv åtgärd i olika situationer, från samhällets utgångspunkt. Även den studien tar GMO-märkning som utgångspunkt, men vidgar frågan till en principiell diskussion om märkningens syften samt för- och nackdelar. Dessa båda studier publiceras samtidigt.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Sara Furemar

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2002:3 här

Din beställning

Se din varukorg